Nieuwjaarsreceptie ONDO

Zondag 5 januari 2014 was de nieuwjaarsreceptie van ONDO. Er was gelegenheid om elkaar de beste (sportieve) wensen toe te wensen, en met elkaar het glas te heffen. De voorzitter Max de Jong blikte even terug op het afgelopen jaar, en keek ook uit naar dit jaar, met alle sportieve uitdagingen die voor ons liggen.

DSCF69741

Max blikt terug, en vooruit Tijd ook om te vieren, te vieren dat we zo vele jubilarissen in ons midden hebben:

DSCF69511

Stef Wijnen en en Rick Verrijt zijn dit jaar 25 jaar bij de club.

DSCF69551

40-jarig jubilarissen: Pieter Salimans, Wil van de Voort en Gerard Hoefnagels (niet op foto: John Driessen, Wil van Meijl).

DSCF69601

50-jarig jubilarissen: Nico van Dam, Sjef Loomans en Paul van Tilburg (niet op foto: Frans van Eijk)

DSCF69701

Heren, allen veel dank voor jullie trouwe jaren aan de club SV ONDO!

Ook was er dit jaar weer een lid van het jaar. Zonder meteen al de naam te noemen werden 10 omschrijvingen genoemd die steeds meer op 1 persoon geplakt konden worden. Na de 10e beschrijvingen wisten we allen: dat is Willy Lammers!

DSCF69761

Willy Lammers, van harte proficiat!

Vanzelfsprekend was dit jaar ook weer de Nieuwjaarsloterij, met ook nu weer jaloersmakende prijzen…!

Kortom, een gezellige receptie met genoeg feestelijkheden. Dank aan allen voor het laten welslagen van deze bijeenkomst.