Ouderbetrokkenheid en vrijwilligersinzet

De Technische Commissie van de jeugdafdeling van ONDO probeert met medewerking van vele vrijwilligers de Heusdense voetbaljeugd een drietal keren per week een aangenaam sportuurtje te bezorgen. Gelukkig beschikken we (nog) over een harde kern van enthousiastelingen maar het wordt steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te betrekken bij ONZE en JULLIE club…..
Op de agenda van onze laatste vergadering stond een ingekomen brief van een bezorgde ouder/vrijwilliger die we jullie niet willen onthouden:
“Beste mensen,
Afgelopen zaterdag kom ik op ons prachtige sportpark. Mooi weer! Eindelijk!
Ik begroet enkele mensen die nagenoeg elke week op ons sportpark aanwezig zijn. Drink een bak koffie en ga vervolgens met het aan mij toevertrouwde jeugdteam aan de slag. Ze zijn er allemaal en hebben al veel plezier met elkaar. Mooi. Dat geldt ook voor de andere teams en hun begeleiders; de begeleiders die wekelijks –soms meerdere malen per week- klaar staan voor jullie kinderen!! 
Maar waar zijn jullie!!!!????? Ouders van die kinderen??? Ik zie jullie steeds minder! Ik mis de support en betrokkenheid van jullie, ouders…. Natuurlijk, we hebben het allemaal druk, ook op zaterdag, maar dat geldt ook voor de vrijwilligers die wel tijd vrij maken om onze jeugd een fijne voetbalochtend of- middag te bezorgen. Het moet voor (een van) jullie toch ook mogelijk zijn om op zaterdag een uurtje vrij te maken om uw kind te komen aanmoedigen. Wat is er leuker voor onze jeugdige voetballer om na een goede actie even oogcontact te hebben met je vader of moeder? Leuk ook als er veel ouders langs de kant staan. Het motiveert niet alleen uw kind maar het hele team en ook de begeleiders!!!!
ONDO is een leuke, gezellige vereniging met een prachtige accommodatie. Iedereen is van harte welkom op ons sportpark de Heikamp (ook wel Heikamp Nou genoemd). Jullie aanwezigheid wordt ten zeerste op prijs gesteld niet in het minst door jullie eigen kinderen!!!
Vriendelijke Groet,”
Deze brief maar vooral ook de ervaringen die we dit jaar hebben opgedaan met het werven van vrijwilligers voor o.a. het trainen en begeleiden van onze jeugdteams zijn voor de ons aanleiding geweest om ons te beraden op de wijze waarop we in de toekomst onze jeugdafdeling overeind kunnen houden.
Voor het nieuwe seizoen zullen we opnieuw een beroep doen op jullie, ouders en andere belangstellenden, om diverse vrijwilligersfuncties in te vullen. Mocht dat niet lukken dan zullen zijn er diverse opties in beeld zoals b.v.:
-het beperken van de activiteiten (bv 1 in plaats van 2 keer trainen);
-op toerbeurt volgens rooster) assisteren bij trainingen of wedstrijden als assistent trainer (door de week) of -begeleider (zaterdag).
Wij hopen dat u geïnspireerd raakt door de brief van deze ouder/vrijwilliger en ONDO maar vooral uw kinderen wilt (onder)steunen bij een prachtige en gezonde hobby: voetballen.
Interesse in vrijwilligerswerk bij ONDO gewekt (kennis van voetbal is niet nodig) Stuur een mailtje naar g.lomans@chello.nl
TC SV ONDO
Noot: nadere berichten over de invulling van de vrijwilligersfuncties voor het nieuwe seizoen volgen op de ONDO site of worden gecommuniceerd via mail.