Rabobank Clubkas Campagne 2018

In de periode van donderdag 5 april 2018 t/m maandag 30 april 2018 kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid wederom hun stem geven aan hun favoriete club in het kader van de Rabobank Clubkas Campagne.
Klik hier om te stemmen
In totaal stelt Rabobank Peelland Zuid € 275.000 beschikbaar voor deze campagne. De stemwaarde wordt achteraf bepaald door het totale bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.
Leden van de Rabobank mogen 5 stemmen uitbrengen te verdelen over 5 verenigingen.
De Rabobank Clubkas Campagne is voor Heusdense verenigingen in het algemeen en voor onze club SV ONDO in het bijzonder altijd een groot succes geweest en graag zouden we dat dit jaar wederom willen herhalen. Alle leden van de Rabobank zullen een schrijven ontvangen van de Rabobank en kunnen 5 stemmen verdelen.
Het zou mooi zijn als we vanuit onze eigen leden zoveel mogelijk stemmen zouden krijgen maar attendeer ook je familie, vrienden, kennissen en buren die geen lid zijn van SV ONDO maar wel van de Rabobank en onze club een warm hart toedragen op deze actie. Zodra de uitslag bekend is wordt deze uiteraard op onze website gepubliceerd.
Dit jaar zal de bijdrage besteed worden aan de IT inrichting binnen SV ONDO. Steeds meer zaken worden digitaal verwerkt zoals bijvoorbeeld het verwerken van uitslagen van de wedstrijden. Ook binnen de vereniging willen we zo snel mogelijk digitaal gaan werken en de mogelijkheid hebben om bestanden op een centrale plek vast te leggen (in de Cloud) en vanuit geautoriseerde systemen toegang te hebben tot deze gegevens. Denk hierbij aan notulen van vergaderingen van bestuur en commissies, financiële en ledenadministratie en overige documenten die we hebben voor onze diverse activiteiten.
Met de bijdrage uit de Rabobank Clubkas Campagne willen we ons voorbereiden om klaar te zijn voor een digitale toekomst.
Wij roepen iedereen die lid is van de Rabobank op om zoveel mogelijk stemmen uit te brengen op SV ONDO. Uw bijdrage via de Rabo Clubkas Campagne wordt daarom ten zeerste op prijs gesteld. Het bestuur van SV ONDO dankt u bij voorbaat voor uw stem.