Terugblik op jeugdtoernooien 2023

Ook dit jaar was er aan het eind van het seizoen weer tijd voor de jeugdtoernooien van Ondo.             De voorbereidende vergaderingen waren goed benut en er waren veel teams die bevestigd hadden naar Heusden te komen. 3 zaterdagen en 1 zondag zou het weer gezellig druk worden op de Heikamp, het mooie weer was besteld.

De oudste jeugd JO14-15 streed op 27 mei om de John Swinkels bokaal en om een mooie sportiviteits prijs. Ook vielen de eerste 6 teams in de prijzen. Hoewel die dag niet alle teams kwamen opdagen is er fanatiek gestreden, zowel voor de prijzen als vriendschappelijk. Op een pechgeval na hadden de EHBO-ers een rustige dag. KVK Tienen uit Belgie arriveerde met een grote bus spelers en supporters als eerste die dag. Zij vertrokken als laatste richting Belgie met de wens volgend jaar weer uitgenodigd te worden. Zij waren het team dat er met de eerste prijs vandoor ging. De sportiviteitsprijs ging welverdiend  naar MVC 19.

Op 3 juni kwamen er 25 teams JO8-9-10 naar Heusden. Het was erg druk met spelers maar zeker ook met fans in alle leeftijdscategorieen. De kantine deed goede zaken en er werd na de wedstrijd snel op de poulelijsten gekeken of er kans was op een mooie prijs. Bezoekers en spelers waren erg tevreden over de gang van zaken en er werd uitbundig geklapt. Ieder team ontving een standaardje en er waren Ondo vaantjes voor alle spelers. ‘smiddags werd er nog door 9 teams JO7 gevoetbald. Te gek om te zien hoe deze jongste jongens en meisjes met de bal bezig waren, of juist niet…..Zij hebben een geweldige middag gehad met fans en applaus. Naast een snoepzak gingen ook zij met een Ondo vaantje naar huis.

10 juni was de dag van JO13. De temperaturen waren tropisch maar daar bleek tijdens de wedstrijdjes niet van. Er werd fanatiek gespeeld, veel water gedronken en de raketijsjes vlogen de kantine uit. Die dag ging de wisselbokaal mee naar de winnaar OJC Rosmalen en werd de sportiviteits prijs in ontvangst genomen door SV Breugel.

11 juni, de laatste toernooidag voor JO11-12. Wederom verschenen 20 teams op ons sportpark. We hadden graag wat meer schaduw gehad maar dat mocht de pret niet drukken. Veel bezoekers en fanatiek spel maakte deze toernooidag bij Ondo tot een feest. Ook nu hadden de EHBO-ers genoeg aan wat pleisters, paracetamol en een coolpack.

Ondo mag trots zijn op de jeugdtoernooien die weer erg in de smaak gevallen zijn bij velen. Met dank aan de (jeugd)scheidsrechters, de ehbo-ers, de vrijwilligers, het kantinepersoneel en alle voetballers en bezoekers kan de toernooicommissie terugkijken op een zeer geslaagde editie 2023!