Terugblik op regionale bijeenkomst criminaliteit

Op dinsdag 29 oktober vond er in de kantine bij ONDO een themabijeenkomst plaats van ‘De Waarde(n)volle Club’, het regionale overlegorgaan van en voor voetbalclubs in Asten en Someren. Ieder halfjaar komen de besturen van deze clubs bij elkaar om het te hebben over belangrijke thema’s die de voetbalwereld raken. Zo stond eerder het thema duurzaamheid op de agenda, en nu ging het over criminaliteit in het amateurvoetbal.
De afgelopen jaren zien we in de media steeds meer berichten voorbij komen over hoe criminelen steeds beter de weg weten te vinden naar het amateurvoetbal. Aankloppend met een zak geld hopen ze een ingang te krijgen bij de club om via de amateursport geld wit te wassen bijvoorbeeld. Deze tendens wordt steeds zichtbaarder, en hoewel de clubs in Asten en Someren allen hebben aangegeven nog niet zulke incidenten te hebben meegemaakt, wijzen de KNVB en overheidsinstanties steeds vaker op de gevaren. Redenen genoeg om dit thema dus in regionaal verband te bespreken.
Op de themabijeenkomst waren o.a. vertegenwoordigers van de Taskforce Criminaliteitsbestrijding Brabant-Zeeland aanwezig, en Gijs de Jong, directeur bij de KNVB. De Taskforce is samen met de KNVB bezig om handvaten te ontwikkelen voor clubs zodat zij sneller actie kunnen ondernemen. Ook gaven ze veel praktijkvoorbeelden van situaties die zich voor kunnen doen.
Uit eerder onderzoek van de Taskforce bleek al dat in een op de drie gemeenten criminele weldoeners actief zijn. In het Brabantse amateurvoetbal zijn voorbeelden bekend van clubs die bijna of helemaal ten onder zijn gegaan nadat criminelen invloed kregen binnen de vereniging. Die criminele inmenging kan, zo zegt de Taskforce, beginnen met simpele zaken, bijvoorbeeld een reclamebord waarvoor een sponsor 100 euro betaalt.
De avond was drukbezocht en veel besturen waren aanwezig. KNVB regioambassadeur (en ONDO-lid) Riny van Deursen die de avond had georganiseerd kijkt terug op een succesvolle bijeenkomst. “Je merkt dat het onderwerp leeft in de samenleving, en dat maakt ook dat het goed is dat we als clubs nu de koppen bij elkaar steken hierover”. Ook de voorzitter van ONDO, Daniël van Schijndel is content: “Het begint bij aandacht vragen voor een onderwerp en het vervolgens op de agenda houden. Die eerste stap is nu gezet.”.
Wilt u ook een keer van gedachten wisselen over dit onderwerp? Laat het dan weten aan het bestuur.