Terugblik op regionale bijeenkomst KNVB over toekomstbestendige clubs (15-05-2024)

Op woensdag 15 mei organiseerde de KNVB een themabijeenkomst voor clubs in Noord-Brabant en Limburg in het kader van clubontwikkeling en toekomstbestendige verenigingen. De bijeenkomst vond plaats bij RKVV Eindse Boys, in Nederweert-Eind. Namens ONDO was voorzitter Daniël van Schijndel aanwezig. Er was een grote opkomst met ongeveer 50 aanwezigen namens een groot aantal verenigingen in regio 7. Vanuit Asten en Someren waren alleen ONDO en SV Someren vertegenwoordigd.

Vrijwilligerswerk verplichten?
Na een korte introductie door Jan Heijnen, regio-ambassadeur van de KNVB, volgde een eerste discussieronde over een aantal thema’s zoals het aantrekken van (nieuwe) vrijwilligers, ledenbinding maar ook over de organisatie en structuur van de vereniging. Ook de vraag hoe je je huidige leden wellicht meer kunt enthousiasmeren voor het doen van vrijwilligerswerk kwam aan bod. In een presentatie gegeven door bestuursleden van FC Maasgouw kwam naar voren dat zij sinds een aantal jaren experimenteren met het concept van verplicht vrijwilligerswerk. Alle leden vanaf een bepaalde leeftijd, of de ouders van spelende jeugdleden worden dan ingedeeld voor een bepaalde taak op basis van wat ze aangeven leuk te vinden. Ze komen dan den paar keer per jaar (verplicht) aan de beurt voor het doen van een bepaalde taak. Indien er leden zijn die dit absoluut niet willen doen dan kunnen zij hun taak ‘afkopen’ voor een bedrag van ong. €50 euro. Uit de ervaring blijkt dat slechts een beperkt aantal leden gebruik maakt van de afkoopregeling, en blijkt dat een overgroot deel van de leden enthousiast is over de aanpak. Dit wekte toch enige verbazing bij de deelnemers aan de bijeenkomst, maar het geeft in elk geval stof tot nadenken.

Organisatie van de vereniging
Wat verder opviel is de vergelijking met ONDO met andere verenigingen qua organisatiestructuur. Bij onze club is alles redelijk bottom-up georganiseerd via een aantal goedlopende commissies. Deze commissies genieten vrij veel vrijheid en afwegingsruimte maar hebben ook verantwoordelijkheden. Door te werken met commissies wordt het bestuur ook in staat gesteld om te besturen op hoofdlijnen, het in orde houden van het financiële huishoudboekje en op de continuïteit van de vereniging. Veel voetbalverenigingen hebben vaak (nog vanuit het verleden) juist een groot bestuur of zijn erg aangewezen op slechts een aantal coördinatoren. Tijdens de avond werd duidelijk dat veel verenigingen ook steeds meer willen experimenteren met de werkwijze zoals we nu bij ONDO al enkele jaren ONDO hanteren.

Overig
Bij de afronding van de bijenkomst werd door Marie-Louise Suijkerbuijk (verenigingsadviseur KNVB) ook nog eens gewezen op het bestaan van een online platform van de KNVB waar bestuurders, trainers en commissieleden gebruik van kunnen maken om goede tips en trucs uit te wisselen tussen verenigingen. Dit platform heet: Eentweetje. Er wordt regelmatig interessante informatie op gedeeld. Niet alleen vanuit de KNVB, maar ook van andere voetbalverenigingen die successen en ervaringen delen op tal van zaken. Je kunt dan denken aan vragen als: hoe geef je jeugdbeleid goed vorm? Hoe houd je oudere jeugdleden warm voor de club en ook over zaken als vrijwilligersbeleid. Je kunt, ook zonder te hoeven registeren, een keer een kijkje nemen op het platform: https://eentweetje.knvb.nl/. Mocht je je willen aanmelden voor het platform dan kan dat door een mail te sturen naar eentweetje@knvb.nl met daarin je contactgegevens. Vervolgens wordt er een account voor je aangemaakt en ontvang je een informatie/instructiemail voor de toegang in Eentweetje. Deelname is kosteloos. Mocht je het interessant vinden, aarzel niet en meld je aan.

Wil je een keer mee naar een themabijeenkomst van de KNVB? Laat het weten aan een van de bestuursleden.