sv-ondo-website

Zondag 4 februari: Eerste Super Sunday 2024

Zondag 4 februari is het zover: de eerste Super Sunday van 2024. En wát voor één!

Lekker warm bij ONDO het terras op, dankzij Cogas B.v.

Met het recente gure en koude winterse weer is het niet altijd prettig om buiten te staan op sportpark De Heikamp. Ookal is het voetbal bij ONDO op het veld wel verwarmend om te zien.

Een onuitgepakt jubileumcadeau lag echter gelukkig nog klaar, en is recent geïnstalleerd. Met dank aan Cogas B.v. hangen er sinds kort een aantal heaters (verwarmers) op het terras waardoor ONDO-fans ook in deze wintermaanden er buiten toch warmpjes bij kunnen zitten.

We zijn Cogas B.v. zeer erkentelijk voor deze bijdrage en dit fraaie en warme cadeau dat we van hen hebben mogen ontvangen afgelopen jaar n.a.v. het 60-jarige jubileum van onze vereniging in 2022. We danken Theo van Heugten voor de installatie.

Cogas, bedankt!

Bijzondere scheidsrechter te gast bij wedstrijd JO-17

Op zaterdag 18 november speelde ONDO JO17 een reguliere competitiewedstrijd tegen Koningslust/Grashoek JO17. De Limburgers kwamen op een druilerige, grijze en natte zaterdagmiddag op Sportpark de Heikamp aan. Het duel was redelijk in evenwicht, eindstand: 1-1. Bijzonder aan dit duel was dat het in goede banen werd geleid door een bijzondere gastscheidsrechter: de heer Giel Berkers, uit Vlierden.

Veel ONDO’ers zal deze naam niet veel zeggen, maar jeugdspelers zullen de naam vooral associëren met hun dagelijkse reilen en zeilen op  het Varendonck College in Asten. Berkers is daar namelijk al jaren werkzaam als docent geschiedenis en komt dus veel ONDO-jeugdspelers dagelijks op de wandelgangen of in zijn klaslokalen tegen.

Berkers is zelf ook actief lid bij SPV Vlierden (o.a. als jeugdtrainer) en bood zijn diensten als scheidsrechter aan op een dienstenveiling die de school dit jaar op 15 februari organiseerde, in het kader van de rampzalige aardbeving in Syrië en Turkije.

Het Varendonck College maakte die dag met de opbrengst van de dienstenveiling een fraai bedrag van maar liefst € 5.555,55 over op Giro 555. Docenten en leerlingen organiseerden inzamelacties en boden diensten aan waarop geboden kon worden. Het bestuur van ONDO werd door jeugdleden erop geattendeerd dat Berkers zich aanbood als scheidsrechter om te komen fluiten bij een competitiewedstrijd. ONDO bood daarom ook met een klein bedrag mee op die dienst, en won! Op 18 november loste Berkers zijn belofte in.

Giel, bedankt voor je komst!

Terugblik op jaarvergadering (23-10-2023)

Op maandag 23 oktober jl. was de traditionele jaarvergadering (algemene ledenvergadering) van SV ONDO. Het bestuur had besloten om de jaarvergadering dit keer op een maandag te organiseren i.p.v. vrijdag, en dit keer ook eerder in oktober in plaats van gebruikelijk in november. Dit n.a.v. een verzoek op de vorige jaarvergadering om hier naar te kijken.

Algemeen
Het bestuur heeft een toelichting gegeven op de financiële stand van zaken, en diverse commissies hebben verslag uitgebracht van de activiteiten die afgelopen jaar hebben plaats gevonden. ONDO staat er op vrijwel alle fronten goed voor. Zeker ook wanneer we het hebben over aantal leden (lichte groei), vrijwilligers en sponsoren. Het bestuur is iedereen zeer dankbaar voor de betrokkenheid bij de club, en heeft deze dankbaarheid ook op de jaarvergadering uitgesproken.

Afscheid Nelly Klein Zieverink
Er is afscheid genomen van Nelly Klein Zieverink als lid van de kascontrolecommissie. Zij zal worden opgevolgd door Geert Verberne jr. Geïnteresseerden kunnen zich altijd aanmelden door een mail te sturen naar penningmeester@ondo.nl.

Nieuwe LED-verlichting hoofdveld
Het bestuur van ONDO wil graag de komende periode stappen gaan zetten richting nieuwe veldverlichting (LED). De huidige verlichting werkt naar behoren, maar steeds vaker horen we ook geluiden en signalen over donkere plekken op het veld. Momenteel bereid het bestuur de stappen voor om met leveranciers in gesprek te gaan. Uiteraard zal het bestuur in zijn zoektocht de nodige leden betrekken (terreinbeheerders bijv.) en hierover terugkoppelen als er nieuws te melden is. De jaarvergadering is akkoord gegaan met het verzoek van het bestuur om de benodigde financiële middelen hiervoor vrij te maken.

Bestuursmutatie
Wiljan Beelen (secretaris) en Carlo van Bussel (bestuurslid technische zaken) zijn beide door de leden op de jaarvergadering herkozen tot een nieuwe bestuurstermijn per acclamatie. Het bestuur is de jaarvergadering hiervoor dankbaar. Carlo had eerder aangegeven dat hij wel graag enkele taken zou willen gaan overdragen, waaronder het wedstrijdsecretariaat. Het bestuur zal hiervoor op zoek gaan naar geïnteresseerde leden.

Al met al kan worden teruggekeken op een succesvolle jaarvergadering. Het bestuur dankt eenieder voor zijn of haar inbreng, en deelname.

Supporters nemen afscheid van Frank & Andre!

Op donderdag 20 juli is een grote groep supporters – de trouwe bezoekers van de clubavond op donderdagen – op pad gegaan met trainers Frank van Tilburg en Andre Klaassen. Het afscheidsetentje was bedoeld om beide trainers te bedanken voor de afgelopen tijd.

Frank & Andre, ook namens de andere supporters bedankt voor jullie inzet en gezelligheid!

Rabobank Clubsupport 2022

De jaarlijkse Rabobank Clubsupport actie is terug en vindt plaats in de maand september. In de periode van maandag 5 september 2022 t/m dinsdag 27 september 2022 kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid hun stem geven aan hun favoriete club.

In totaal stelt Rabobank Peelland Zuid een bedrag per lid beschikbaar voor deze campagne. De stemwaarde wordt achteraf bepaald door het totale bedrag te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Leden van de Rabobank mogen 3 stemmen uitbrengen op drie verschillende deelnemende verenigingen.

De Rabobank Clubkas Campagne is voor Heusdense verenigingen in het algemeen en voor onze club SV ONDO in het bijzonder altijd een groot succes geweest en graag zouden we dat dit jaar wederom willen herhalen. Alle leden van de Rabobank zullen een schrijven  ontvangen van de Rabobank en kunnen 3 stemmen verdelen via de Rabobank App. Het zou mooi zijn als we vanuit onze eigen leden zoveel mogelijk stemmen zouden krijgen maar attendeer ook je familie, vrienden, kennissen en buren die geen lid zijn van SV ONDO maar wel van de Rabobank en onze club een warm hart toedragen op deze actie. Zodra de uitslag bekend is wordt deze uiteraard op onze website gepubliceerd.

De bijdrage wil ONDO besteden aan sportfaciliteiten voor de jeugd en seniorenelftallen. Hieronder valt vernieuwing van sportmaterialen, aanbieden van cursussen voor (nieuwe) jeugdtrainers en het organiseren van leuke evenementen voor onze jeugd- en seniorenleden.

Wij roepen iedereen die lid is van de Rabobank op om zoveel mogelijk stemmen uit te brengen op SV ONDO. Uw bijdrage via de Rabo Clubkas Campagne wordt daarom ten zeerste op prijs gesteld.

Het bestuur van SV ONDO dankt u bij voorbaat voor uw stem.
Bestuur SV ONDO

Vrijwilligersavond 2018

Op vrijdag 11 mei is het weer zover: de vrijwilligersavond van ONDO. Het thema voor dit jaar: Heel ONDO Bakt! Geef je op voor 27 april!